TUBEPHIM.COM

Blog giới thiệu phim

SÁT THỦ SIÊU ĐẲNG | Phim Mỹ Chiếu Rạp Kịch Tính Nhất Thuyết Minh

SÁT THỦ SIÊU ĐẲNG | Phim Mỹ Chiếu Rạp Kịch Tính Nhất Thuyết Minh

TubePhim , 9 month

SÁT THỦ SIÊU ĐẲNG | Phim Mỹ Chiếu Rạp Kịch Tính Nhất Thuyết Minh

Sau hai mươi năm tù, Foley đã kết thúc cuộc sống của sát thủ. Khi anh gặp người tình trẻ Iris và chung sống, bắt đầu một cuộc sống mới thực sự. Nhưng quá khứ đã lôi anh vào cuộc chiến chống lại những kẻ thù ghét anh.

Related More

0 COMMENTS
Be The First To Comment Here

Leave a Reply

Name:


Comment: