TUBEPHIM.COM

Blog giới thiệu phim

Phim Hành Động Kinh Điển | Trái Đất Rung Chuyển | Phim Hành Động Mỹ 2021

Phim Hành Động Kinh Điển | Trái Đất Rung Chuyển | Phim Hành Động Mỹ 2021

TubePhim , 9 month

Phim Hành Động Kinh Điển | Trái Đất Rung Chuyển | Phim Hành Động Mỹ 2021

Bộ phim mô tả lại trận động đất kinh hoàng xảy ra ở thành phố Los Angeles Mỹ. Trong cái chết và sự hoảng loạn phải đương đầu, chúng ta lại nhìn thấy những hy sinh và tìm cảm ấm áp của con người với nhau trước hoạn nạn.

Related More

0 COMMENTS
Be The First To Comment Here

Leave a Reply

Name:


Comment: