TUBEPHIM.COM

Blog giới thiệu phim

Mật Mã Ngoài Không Gian - Phim Điều Tra Trinh Thám Không Gian | Phim Mỹ Hay

Mật Mã Ngoài Không Gian - Phim Điều Tra Trinh Thám Không Gian | Phim Mỹ Hay

TubePhim , 10 month

Mật Mã Ngoài Không Gian - Phim Điều Tra Trinh Thám Không Gian | Phim Mỹ Hay

Sau khi giải mã một tin nhắn từ vệ tinh mà anh tin là cảnh báo từ tương lai, nhà mật mã học thiên tài Alex Jacobs thấy mình đang bị các đặc vụ chính phủ và các sinh vật ở thế giới khác theo dõi, vì vậy anh ta phải khám phá sự thật về các cảnh báo.

Related More

0 COMMENTS
Be The First To Comment Here

Leave a Reply

Name:


Comment: