TUBEPHIM.COM

Blog giới thiệu phim

NGƯỜI BẢO VỆ | Steven Seagal, Liezl Carstens | Phim Hành Động Mỹ Thuyết Minh

NGƯỜI BẢO VỆ | Steven Seagal, Liezl Carstens | Phim Hành Động Mỹ Thuyết Minh

TubePhim , 9 month

NGƯỜI BẢO VỆ | Steven Seagal, Liezl Carstens | Phim Hành Động Mỹ Thuyết Minh

Roland Sallinger là một viên cảnh sát mẫn cán và tài ba của sở cảnh sát Los Angeles. Vì bị một đồng nghiệp móc nối với tội phạm gài bẫy, Roland bị thương nặng và bị cắt chức trong sự ấm ức. Nhận được một hợp đồng bảo vệ thân nhân từ một đồng nghiệp cũ, nay là một doanh nhân thành đạt Roland bay tới San Antonio, Texas để bảo vệ con gái ông ta khỏi tay bọn bắt cóc...

Related More

0 COMMENTS
Be The First To Comment Here

Leave a Reply

Name:


Comment: